home úvodní info
historie činnost obce
ubytování kalendář

lifetv.cz

SDH Heroltice

O vzniku zdejšího dobrovolného hasičského sboru za Německa se bohužel nedochovaly žádné dokumenty, jeho dějiny se tak začínají psát až po konci II. Světové války. V roce 1945 byl v Herolticích založen první hasičský sbor složený z Čechů.

Po odsunutých Němcích zbyly ve vsi dvě zbrojnice, dřevěná a zděná, ty však zanedlouho přestaly potřebám sboru stačit, v roce 1954 proto bylo na moderní hasičské zázemí přebudováno jedno ze starších prázdných stavení. Heroltičtí dobrovolníci měli pro případ zásahu k dispozici dvě ruční stříkačky z pozůstalosti po německých hasičích, i ty však byly brzy ve špatném stavu a bylo nutné je nahradit modernějšími. První motorovou stříkačku pořídily Heroltice přibližně v době, kdy došlo ke zprovoznění nové zbrojnice.

Heroltický sbor se od svého vzniku kromě povinností spojených s protipožární ochranou vždy věnoval také kulturnímu životu obce. Pořádaly se společenské zábavy, táboráky i dětské karnevaly. Hasiči si však nemohli stěžovat ani na nedostatek příležitostí k boji s červeným kohoutem. Například jen v letech 1960 - 1962 vyjížděli k jedenácti zásahům, přičemž většinu z těchto požárů měl tehdy na svědomí žhář.

Na začátku třetího tisíciletí je SDH Heroltice funkčním sborem, jehož členové po svých předchůdcích převzali především péči o kulturní život obce, který by bez nich byl téměř vymizel. Vzhledem k tomu, že jsou heroltičtí hasiči zařazeni až v poslední kategorii jednotek požární ochrany, nejezdí dnes prakticky k hašení ohňů, ale jsou připraveni k technickým zásahům jako je čerpání vody ze studní a podobně. Pro tyto účely jsou vybaveni terénním automobilem Nissan, ve zbrojnici však také mají dvě stříkačky PS 8 a 12. Ty sbor používá hlavně při soutěžích v hasičském sportu, v roce 2007 se zúčastnil sedmi klání v okolních obcích a jeden závod se také konal přímo v Herolticích. Ani roky následující nebyly v opomenutí dobrovolníků a opět se vyskytovali na výsluní regionálních soutěží. Dvaadvacet členů heroltického sboru dnes mimo jiné pořádá tradiční hasičský ples, maškarní karneval pro děti i taneční zábavy.  Novou tradicí by se mohl stát letní nohejbalový turnaj O Putovní pohár Ambrože Kulhavého, jehož první ročník (r.2007) se setkal s velkým ohlasem. SDH Heroltice podporují místní podnikatelé, někteří umožní uspořádání kulturních akcí, jiní přispějí sponzorskými dary, další pomohou uvařit guláš, naložit makrely… .

Celkově se dá říci, že celé kulturní dění Heroltic roste a padá s aktivitou SDH Heroltice, který je oblíben a jak vidno prolnut celou obcí. Díky tomu, není sbor závislý na pomoci radnice města Štíty a může tak v horské obci celkem bez problémů existovat.